Chicopee Microfibre Economy
 
100% microvezel doek

Chicopee Microfibre Economy

 

De Chicopee® Microfibre Economy heeft dezelfde uitstekende schoonmaakprestaties als traditionele geweven microvezeldoeken, maar zonder het risico van kruisbesmetting. Speciaal ontworpen voor eenmalig gebruik, wat het wassen  van het doek  overbodig maakt.  Hierdoor wordt er tijd bespaard, de hygiëne verbeterd en worden er ook nog  99,99% van de bacteriën verwijderd. 

Voor het reinigen van tablets, smartphones en andere beeldschermen, kan het doek droog worden gebruikt.

Chicopee Microfibre Economy  cloth provides the same  superior cleaning performance as traditional woven microfibre  cloths without 
the risk of cross contamination. Designed for short term use, it removes the need to launder cloths therefore saving time and 
improving hygiene practises while still removing 99.99% of microbes.

For cleaning tablets, smart phones and other displays, the cloth  can be used dry. 


 

.  Klik voor een You Tube presentatie van de Chicopee Microfibre op de volgende link: https://youtu.be/33ewPv63-D8

Problemen
 • Een artikel gepubliceerd in het American Journal of Infection      Control meldt dat 93%** van de  gewassen microvezeldoeken nog steeds gevaarlijke hoeveelheden bacteriën bevatten, ook na het  wassen.
 • Tijd is het meest kostbare onderdeel bij het schoonmaken van gebouwen, het hele wasproces neemt veel van deze kostbare tijd in beslag.
 • Van traditionele schoonmaakdoeken is aangetoond dat ze mogelijk meer dan 30%* van de ziektekiemen verspreiden. Ze nemen ze op en brengen ze vervolgens over op het  volgende schoon te maken  oppervlakte.

  Problems

 • A study published in the  American  Journal of Infection control  
  found  that 93%** of laundered microfibre  cloths  still contained 
  dangerous levels of bacteria, after washing.
 • Time is by far the  most  precious resource in facility cleaning, 
  laundry processes eat up into this valuable resource.
 • Traditional cloths  have been shown to potentially spread over 
  30%* of germs they pick up and  then  deposit them  onto  the  
  next surface  wiped.

 Oplossingen

 • Microvezeldoeken voor éénmalig gebruik bieden dezelfde 99,99% * bacteriënverwijdering als geweven doeken, zonder het  risico dat    wassen  met zich meebrengt
 • Microfibre  Economy  is ontworpen om gedurende een  beperkte tijd te gebruiken en daarna weg te gooien waardoor waardevolle tijd wordt bespaard.
 • De unieke  structuur van de  Microfibre  Economy  zorgt  ervoor  dat  de bacteriën in het  doek  worden vastgehouden en niet worden verspreid op het volgende oppervlak.


  Solutions

 • Short term  use microfibre  cloths  provide the  same  99.99%* bacteria removal as woven cloths,  without  the  risk of laundry.
 • Designed to be  used for a limited  time, Microfibre  Economy can be disposed of after use, reducing time spent by cleaning staff on non value added tasks.
 • The unique structure of the  Microfibre  Economy  cloth ensures that  bacteria are trapped in the  cloth and  not released onto  the  next surface.


*  Extern gecertificeerd voor het maken van officieel gedocumenteerde testmethoden om een 4-log verwijdering van S.aureus en E.Coli van           een oppervlak van roestvrij staal, waarbij 0 procent wordt overgebracht naar een tweede oppervlak.

*  Externally certified to officially documented test methods to produce a 4 log removal of S.aureus and E.Coli from a stainless steel surface,         transferring 0 percent to a second surface

** American Journal of Infection Control, Laura Y. Sifuentes, PhD et al, 41 (2013) 912-5.

Microfibre Economy
Uniek 100% microvezel doek voor eenmalig gebruik.
Unique 100% microfibre cloth designed for short term use


Kleur: wit. Afmeting doek: 34 x 31 cm. Doeken per polybag: 20. Polybags per doos: 20. Type vouw: 1/4 Fold.
Color: white. Sheet size: 34 x 31 cm. Sheets per pack: 20. Packs per case: 20. Type: 1/4 fold.